63 243 77 05

NABÓR 2016/2017 ZAPRASZAMY !!

3 sierpień 2016
Trwa nabór do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                    
- SZKOŁA POLICEALNA
- SZKOŁA KADR ZAWODOWYCH
- KWALIFIKACYNE KURSY ZAWODOWE
                  


                                    ZAPRASZAMY!!!

Maturzyści !

6 lipiec 2016
 Osoby, którym przysługuje egzamin poprawkowy w sierpniu muszą złożyć w terminie do dnia 12.07.2016 roku pisemne oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w "nowej" lub "starej" formule

Wyniki maturalne

4 lipiec 2016
Wyniki i świadectwa matruralne można odebrać w sekretariacie szkoły od 5 lipca 2016r.