63 243 77 05

Maturzyści !

6 lipiec 2016
 Osoby, którym przysługuje egzamin poprawkowy w sierpniu muszą złożyć w terminie do dnia 12.07.2016 roku pisemne oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w "nowej" lub "starej" formule

Wyniki maturalne

4 lipiec 2016
Wyniki i świadectwa matruralne można odebrać w sekretariacie szkoły od 5 lipca 2016r. 

Informacja dla słuchaczy II L3z

20 czerwiec 2016
Informujemy,że egzamin z historii i społeczeństwa odbędzie się w sobotę 25 czerwaca od godziny 8.00