63 243 77 05

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcącego 2017/2018

19 wrzesień 2017

TERMINY ZJAZDÓW NA ROK 2017/2018

19 wrzesień 2017

TRMINY ZJAZDÓW  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SEMESTR  I

23-24 WRZESIEŃ

7-8 PAŹDZIERNIK

21-22 PAŹDZIERNIK

18-19 LISTOPAD

2-3 GRUDNIA

16-17 GRUDNIA

27-28 STYCZEŃ

3-4 LUTY

 

SEMESTR II

17-18 LUTY

10-11 MARZEC

17-18 MARZEC

14-15 KWIECIEŃ

28-29 KWIECIEŃ

12-13 MAJ

26-27 MAJ

9-10 CZERWIEC

 

Informacja dla Absolwentów Szkoły Policealnej Technik BHP

28 sierpień 2017
Informujemy, że termin składania deklaracji na egzamin zawodowy upływa z dniem 9 września 2017 roku.