63 243 77 05

Życzenia Świąteczne !

15 grudzień 2017
Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku !


Życzą Dyrektor i pracownicy Centrum Szkoleniowego WIEDZA 


Uwaga słuchacze Szkół Policealnych

9 listopad 2017

Uwaga słuchacze szkół policealnych

Deklaracje na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe należy złożyć do końca grudnia 2017 r. opłata za egzaminy zgodnie z umową.

  • Klasa I Pwz (technik weterynarii-324002)

RL.10 prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

  • Klasa II Pwz (technik weterynarii-324002)

R.09 (jeśli ktoś nie zdał w kl. I) Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.

R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.

R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

  • Klasa II Pta (technik administracji- 334306)

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

  • Klasa II Pti (technik informatyk- 351203)

E.12  (jeśli ktoś nie zdał w kl. I) -Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E.14 -Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

  • Klasa  II Pbz (technik BHP- 325509)

Z.13- Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

  • Klasa I Pom ( opiekun medyczny – 532102)

MS.04 – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Policealnych 2017/2018

19 wrzesień 2017
Klasa I Lok to Liceum Ogólnokształcące semestr 2
Słuchacze klasy I i II Pwz (technik weterynarii) mają zaplanowane  zajęcia, które odbywają się w Izabelinie 47 w Agroturystyce "Ania i Filip" a mianowicie:
I Pwz: 18 listopada od godz. 8.00-13.00 oraz 17 grudnia od godz. 8.00-13.00
II Pwz: 18 listopada od godz. 13.00, 19 listopada od godz. 8.00, 16 grudnia od godz.8.00 oraz 17 grudnia od godz.  13.00