63 249 39 06

UWAGA MATURZYŚCI !!!

4 marzec 2014

W terminie do 7 kwietnia 2014 należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły BIBLIOGRAFIĘ do wybranego przez siebie tematu na ustny egzamin maturalny z języka polskiego.

Słuchacz, który nie złoży BIBLIOGRAFII w tym terminie nie będzie mógł przystąpić do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Lista nauczycieli - przydział przedmiotów, skróty

27 wrzesień 2013

Lista nauczycieli  Centrum Szkoleniowego WIEDZA

SKRÓT

NAZWISKO I IMIĘ

 

PRZEDMIOTY

AnR

Antoniewicz Ryszard

podstawy przedsiębiorczości

DoW Dominiak Wanda przedmioty weterynaryjne

FrG

Frydrychowicz Grażyna

geografia

JaG

Jankowiak Grzegorz

historia, WOS,

historia i społeczeństwo

JaB

Jankowska Bożena

matematyka

KiJ

Kita Joanna

przedmioty weterynaryjne

LeA

Lewandowska Anna

matematyka

MaA Mazgajczyk Adam BHP
zarządzanie jakością

MaU

Magolan Urszula

biologia, chemia

MaJ

Marciniak Jerzy

przedmioty elektryczne, elektroniczne

MaE

Maślankiewicz Emilia

fizyka

MiM

Michalak Magdalena

język polski

MiJ

Mijalski Jerzy

przedmioty informatyczne

OlA Olejnik Agnieszka psychologia

PeM

Perliński Marek

przedmioty elektroniczne, elektryczne

PiD

Piguła Krystyna

przedmioty fryzjerskie

SoL

Soszyńska Irena

język angielski

SzE

Szczepańska Ewa

język polski

WoW

Wojnarowski Władysław

przedmioty zawodowe

WoL

Wojtaszewska Lidia

podstawy pedagogiki

WoK Wojtkowiak Katarzyna inseminacja zwierząt

WrI

Wrzaskowska Irina

język angielski

50% OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

21 marzec 2013

WYMAGANE 50% OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH – dotyczy wszystkich szkół dla dorosłych!!!

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej słuchacz obowiązany jest do minimum 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.
W przypadku niespełnienia wymogu o 50% obecności przez słuchacza, szkoły nie będą wystawiały zaświadczeń do MOPSu, ZUSu i innych instytucji, a także mają obowiązek przesłania do w/w instytucji informacji o nieuczęszczaniu słuchacza na zajęcia w wymaganym minimalnym wymiarze godzin. Słuchacz, który będzie pobierał świadczenia z w/w instytucji, a nie będzie spełniał wymogu 50% frekwencji, zobowiązany będzie do zwrotu świadczeń wraz z odsetkami.
Nieobecności mogą również skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.